I samarbejde med forvaltningerne bidrager vi til at udvikle kommunens tilbud og ydelser, så borgere og medarbejdere får mere kvalitet i hverdagen. Læs her, hvordan du kan bruge os.

Nyheder

Projekter

Her kan du downloade materialer til at kvalificere dine idéer til smarte investeringer med et spil sammen med andre.
Her kan du downloade materialer til at kvalificere dine idéer til smarte investeringer med et spil sammen med andre.
Med ændringen af folkeskoleloven blev reglerne for lærernes arbejdstid ændret. Det stiller nye krav til lærernes forberedelsesfaciliteter.
Hvordan skaber man optimal digital service for borgerne via videomøder og samtidig sikrer, at møderne tilfører værdi for borgeren?
Nytænkning af plejecentre kan være med til at skabe bedre integration og samspil mellem centre og lokalområde i fremtiden.
Hvordan beregner man værdien af frivilliges indsats og hvordan kan man gøre frivillighed mere attraktivt som fremtidig investeringsmulighed?

Her bor vi