Fleksible arbejdspladser til lærerforberedelse

Med ændringen af folkeskoleloven blev reglerne for lærernes arbejdstid ændret. Det stiller nye krav til lærernes forberedelsesfaciliteter.

Med ændringen af folkeskoleloven blev reglerne for lærernes arbejdstid ændret. Det betyder bl.a., at lærere har pligt til at være på skolerne i den fulde arbejdstid, hvilket stiller nye krav til lærernes forberedelsesfaciliteter.

Ideen

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at afdække de udfordringer, som medarbejderne oplever med de forberedelsesfaciliteter, der er blevet etableret. På baggrund af denne analyse udvikler forvaltningen og Innovationshuset konkrete anbefalinger og et generisk værktøj til skolerne. Anbefalinger og værktøj skal både understøtte den kulturforandring, der foregår på skolerne, og hjælpe til at imødekomme lærernes behov for fleksible arbejdspladser til forberedelse.

Succeskriterier

Innovationshusets rolle har været at:

  • Afdække og identificere udfordringer i lærernes forberedelse på skolerne
  • Designe prototyper og teste nye løsninger for fleksible arbejdspladser
  • Udvikle konkrete anbefalinger til understøttelse af kulturforandring.

Processen

Børne & Ungdomsforvaltningen og Innovationshuset gennemførte en kvalitativ undersøgelse bestående af leder interviews, cultural probes, observationer på skoler og interview med lærere. På den baggrund har vi gennem hurtige prototypetest testet nye ideer til, hvordan de fysiske rammer kan indrettes, så de møder lærernes behov for mere fleksible arbejdspladser.

Ny viden

Resultatet af projektet er en række anbefalinger til understøttelse af kulturforandring på skolerne, hvor lærernes behov er i fokus. Resultaterne er samlet i et idékatalog med forslag til den videre proces for lærere og skoleledere i København, så de kan skabe de optimale fysiske rammer for lærernes forberedelse.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.