Fremtidens Plejecenter

Nytænkning af plejecentre kan være med til at skabe bedre integration og samspil mellem centre og lokalområde i fremtiden.

Københavns Kommune skal bygge 15 nye plejecentre over de næste 10 år. De nuværende plejecentre har et meget ens udtryk, når det gælder de fælles arealer og integration med lokalområdet.

Kan de fremtidige plejecentre inspirere til større sammenhængende aktivitet og bevægelse, hvor både beboere, pårørende, lokalsamfundets beboere i alle aldre, forretningsliv, virksomheder, andre offentlige institutioner og frivillige indgår i et gensidigt inspirerende og givende samvær?

Ideen

Sundhedsforvaltningen har efterspurgt størst mulig fleksibilitet i forhold til anvendelsen af de fremtidige plejecentre samtidig med, at der skabes liv og sammenhæng mellem boligerne inde på plejecenteret og mellem plejecenteret og lokalsamfundet. Innovationshuset har sammen med Sundhedsforvaltningen udviklet et koncept for, hvordan fremtidige plejecentre kan opbygges og indrettes, så de fremmer fællesskab og integration. Konceptet skal indgå i fremtidige udbud af byggeri af plejecentre.

Succeskriterier

Innovationshuset rolle har været at:

  • researche i form af desk-top research, antropologisk observation og interview på plejecentre
  • facilitere workshop med idégenerering og workshop med design, prototyping og test af koncepter med fagpersonale 
  • redesigne koncept for fremtidens plejecenter med arkitekter, fagprofessionelle, designere, virksomheder, frivillige og interesseorganisationer.

Processen

For at opnå en forståelse for oplevelsen af de nuværende fysiske rammer på plejecentrene gennemførte Innovationshuset interviews med beboere, pårørende, borgere, personale på plejecentre og eksperter. Sammen med desktop research anvendte vi indsigterne i to workshops, hvor prototyper på indendørs og udendørs fællesarealer i fremtidens plejecenter blev udviklet i samarbejde med arkitekter, designere, frivillige, borgere, design- og antropologstuderende, pårørende og medarbejdere fra plejecentre.

Tests og yderligere udvikling af prototyperne danner det endelige grundlag for indstik til det fremtidige materiale til udbud af plejehjemsbyggerier i Københavns Kommune, der omhandler 10 fundamentale behov. Endvidere leveres en fornyet vurderingsnøgle for byggerier og endelig en model for Sundhedsforvaltningens fremtidige præproces ved plejehjemsbyggerier, der understøtter Sundhedsforvaltningens fleksibilitet i fasen inden udsendelse af udbudsmateriale.

Ny viden

Den nyeste viden bliver kondenseret i et koncept, der ikke låser i udbudsprocessen, men åbner op for kreative løsninger, der skal skabe liv i og omkring plejecentrene. Konceptet indeholder principper for byggeri, der indgår som en del af udbudsmaterialet, og et procesgreb til forvaltningen, hvor fokus er på at skabe unikke grundlag for forberedelse af byggeri til et givet plejecenter i et lokalområde.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.