Hvorfor er vi her?

I Innovationshuset arbejder vi med at systematisere innovation på tværs af kommunen, og hjælper forvaltningerne med at gøre det, som de allerede gør godt, bedre.

Innovationshuset er en tværgående enhed, der sammen med forvaltningerne, og i tæt samarbejde med borgere, medarbejdere og virksomheder, arbejder med at optimere Københavns Kommunes tilbud og ydelser. Formålet er at samle kræfterne for at gøre kommunens udviklingsarbejde relevant, hurtigt og udbytterigt. Vi arbejder systematisk med afdækning af brugerbehov, samskabelse og test i 1:1. Hele tiden med mennesket i centrum - og med fokus på effekt og gevinst.

Effekten af Innovationshusets arbejde skal være:

  • Højere kvalitet for borgere og medarbejdere
  • Smartere løsninger og hurtigere processer som giver større effektivitet for kommunen
  • Mere vækst for virksomhederne ved at involvere dem som leverandører i et offentligt-privat samarbejde

Det opnår vi ved at understøtte netværksdannelse og facilitere systematisk arbejde med innovation på tværs af forvaltningerne. 

Hvad kan vi?

  • Finde nye effektive løsninger på kommunens udfordringer sammen med forvaltningerne.
  • Systematisere arbejdet med innovation i Københavns Kommune, så forvaltningerne også i fremtiden lykkes med at skabe bedre og billigere velfærd for københavnerne.
  • Kompetenceudvikle gennem internationalt anerkendte metoder og tilgange, der fremmer innovation i praksis i København.
  • Samle og videreformidle viden, ideer og erfaringer fra projekter på tværs af kommunen.