Innovationshuset arbejder med en lang række projekter inden for blandt andet digitalisering, byggeri, indkøb, service og arbejdsgange i Københavns Kommune.

Her kan du downloade materialer til at kvalificere dine idéer til smarte investeringer med et spil sammen med andre.
Her kan du downloade materialer til at kvalificere dine idéer til smarte investeringer med et spil sammen med andre.
Med ændringen af folkeskoleloven blev reglerne for lærernes arbejdstid ændret. Det stiller nye krav til lærernes forberedelsesfaciliteter.
Hvordan skaber man optimal digital service for borgerne via videomøder og samtidig sikrer, at møderne tilfører værdi for borgeren?
Nytænkning af plejecentre kan være med til at skabe bedre integration og samspil mellem centre og lokalområde i fremtiden.
Hvordan beregner man værdien af frivilliges indsats og hvordan kan man gøre frivillighed mere attraktivt som fremtidig investeringsmulighed?
Projektet leverer forslag til mere effektiv indberetning for Børne- og Ungdomsforvaltningens administrative medarbejdere.
Når flere nye borgere har behov for hjælp, kan man så med de samme ressourcer give den nødvendige modtagelse uden at forlænge ventetiden?
Projektet giver anbefalinger til udformningen af en ny netbutik, som gør information om indkøb, betaling og levering let tilgængelig.
Billede der viser en prototype
Ambitiøse mål for københavnernes tilfredshed med cykelparkering kræver nytænkning af, hvordan vi samarbejder om at bruge byens plads bedst muligt.