Innovationshuset er et kompetencehus, hvor vi sammen med forvaltningerne styrker udviklingen af projekter på tværs af kommunen. Læs om, hvordan vi arbejder her.

Vores tilgang til innovation

Når Innovationshuset arbejder med nye løsninger, er det altid med mennesket i centrum. Sammen med involverede brugere og interessenter udvikler vi sideløbende design og forretning, så holdbare løsninger sikres.

Metode

Vi arbejder på at forankre en systematisk tilgang til udvikling af nye løsninger hos forvaltningernes medarbejdere. Metoden følger en række faser, hvor brugere og involverede parter gennem hele forløbet inddrages.

Innovation gennem netværk

Innovationshuset er et fælles initiativ for alle forvaltninger i Københavns Kommune. Vi samler og forbinder medarbejdere i netværk på tværs af deres forvaltninger, så de sammen kan stå stærkere.