Brugerinddragelse og tests i 1:1 skal skabe fremtidige institutionskøkkener, hvor madglæden er i centrum

07.07.2017
Hvordan kan vi i fremtiden skabe både bedre og billigere institutionskøkkener? Og hvordan får vi inviteret de mindste kokke med i køkkenet?

Et måltid handler om mere end blot at blive mæt. Hos Børne- og Ungdomsforvaltningen ser de måltidet som en vigtig del af den omsorg, trivsel og udvikling, der tilbydes byens børn i daginstitutionerne. Derfor ønsker de, at fremtidens institutionskøkkener bliver hjertet i daginstitutionerne, hvor børnene kan inviteres ind og lære om råvarer og sæsoner – og selv deltage i madlavningen.

Samtidig oplever de hos Byggeri København, at omkostningerne ved at bygge institutionskøkkener ofte er for høje, og at køkkenernes kvalitet ikke lever op til forventningerne. Derfor er ByK og BUF gået sammen om at undersøge, hvordan man kan arbejde strategisk med at sikre bedre processer, når der i fremtiden skal bygges institutionskøkkener. Her skal brugernes behov og ønsker spille en langt mere central rolle i udviklingen af køkkenerne, og derfor samarbejder ByK og BUF med Innovationshuset om at sætte spot på, hvordan man kan inddrage brugerne undervejs i processen. Målet er i fællesskab at skabe billigere og bedre køkkener, der understøtter maddannelsen hos børnene.

 

Procesværktøjer skal skabe effektive processer og en fælles forståelse for forskellige verdener

Første skridt i projektet har været at lave feltarbejde i institutionerne for at få indsigt i, hvordan der i dag laves mad, og at undersøge indretning og inventar i en række udvalgte institutionskøkkener.

Hernæst har hovedgrebet været at udvikle nogle gode rammer for at bringe interessenter og brugere sammen til aktiviteter, der kan afdække forskellige behov, tanker og idéer undervejs i byggeprocessen. I forbindelse med dette er der blevet udarbejdet tre forskellige procesværktøjer, som fremover skal understøtte den traditionelle byggeproces ved at give anledning til at involvere alle interessenter. De blev afprøvet på en workshop i Innovationshuset i april, hvor leverandører, køkkenpersonale, pædagoger og samarbejdspartnere i fællesskab fik mulighed for at bruge værktøjerne til at arbejde med, hvordan man skaber de bedste køkkener i fremtiden.

Procesværktøjerne har prototyping som grundmetode og skal bl.a. bruges til at gennemspille forskellige scenarier og til at facilitere, at deltagerne kan tale og opleve sig frem til, hvordan de tænker ens eller modsat hinanden. Det skal skabe en fælles forståelse for de forskellige verdener, de hver især agerer i. Samtidig giver procesværktøjerne mulighed for hurtigt og billigt at teste løsninger tidligt i processen, så det bliver tydeligt, om idéerne fungerer i virkeligheden. Således skal værktøjerne forebygge, at man først opdager fejl eller mangler sent i processen, hvor det kan være forbundet med store omkostninger.

 

Procesværktøj 1

Procesværktøj 1 består af en række klodser i størrelsesforholdet 1:10, der indeholder alle elementer, der er at finde i et virkeligt produktionskøkken. Klodserne anvendes af interessenterne til at forstå hinandens behov og til at bygge og eksperimentere med forskellige muligheder inden for indretning af og aktiviteter i køkkenet. Procesværktøjet skal muliggøre, at der tænkes nye og anderledes tanker for det fremtidige køkken, som kan leveres videre til arkitekten. Arkitekten inddrages her som facilitator og skal i processen opnå forståelse for de behov, brugerne har.

 

Procesværktøj 2

Procesværktøj 2 består af forskellige scenariekort, der er udviklet på baggrund af projektets tidligere undersøgelser af institutionskøkkenerne, og som beskriver de scenarier, der ofte udspiller sig. Disse scenarier gennemspilles med køkkenelementerne i 1:10 som værktøj. Procesværktøjet har til formål at afprøve, om plantegningen fra arkitekten matcher de behov og ønsker, som brugerne har, og arkitekten inddrages derfor også her som facilitator.

 

Procesværktøj 3

Med procesværktøj 3 mødes udfordringerne i normal skala, og her kan man for alvor se, om idéerne fungerer i virkeligheden eller ej. Her bygger man et køkken i 1:1 i flamingo, pap eller træ, og forskellige scenarier som f.eks. ”madproduktion” eller ”madudlevering” gennemspilles nu i forhold til de idéer, der er fremkommet ved hjælp af procesværktøj 1 og 2. Det er ikke en stor udgift at teste løsninger med en prototype i 1:1, til gengæld kan det spare mange penge sidenhen i processen, hvis fejlene findes, mens det stadig er nemt og billigt at ændre dem.

 

Til procesværktøjerne følger der en guide, som har til formål at skabe fælles retningslinjer for, hvordan man etablerer institutionskøkkener i nye daginstitutioner. Her findes der vejledninger til, hvordan man griber alt fra materialevalg til belysning an, og på hvilken måde køkkenets fysiske indretning kan understøtte social trivsel og involvere børnene i madlavningen.