Menu

Innovation er et håndværk, alle kan lære

I Innovationshuset afholder vi løbende undervisningsforløb, hvor du som medarbejder og leder i Københavns Kommune lærer, hvad innovation er, og hvordan du kan bruge det i dit daglige arbejde. Målet med forløbet er, at du går fra at tænke på innovation som et abstrakt begreb til at tænke på det som en praktisk og jordnær tilgang til de udfordringer, du møder i din hverdag.

På kurset medbringer du dit eget projekt, og i løbet af kursets fire moduler får du mulighed for at anvende innovationsmetoder direkte til at udvikle dit projekt.

Forløbet tager udgangspunkt i, hvordan man kan bruge innovation som en tilgang til at udvikle projekter inden for en organisation som Københavns Kommune. Det betyder, at vi tager højde for de potentialer – men også barrierer – der følger med, når man er en del af en af Danmarks største arbejdsplads.


Innovation handler om at skabe værdifulde løsninger med udgangspunkt i menneskelige behov
Innovation handler grundlæggende om at finde nye svar på, hvordan du bedst møder menneskers behov i en kompleks og omskiftelig verden.

Som kursist på vores forløb lærer du konkrete metoder til, hvordan du starter og leder et innovationsprojekt med udgangspunkt i ejerskab, magt og empati. Vi ser på, hvordan du kan undersøge menneskers erkendte og ikke-erkendte behov og udvikle og teste dine idéer i fællesskab med borgere, medarbejdere og virksomheder. Samtidig lærer vi dig, hvordan du kan inddrage virksomheder, organisationer og andre interessenter, der kan bidrage med den nyeste viden til dit projekt. Til sidst lærer vi dig, hvordan dit projekt kan blive en succes, implementeres og muliggøre gevinstrealisering.

Samlet giver det dig de bedste forudsætninger for at kunne udvikle de løsninger, der skaber størst værdi for de mennesker, der i sidste ende bliver berørt.


Medbring dit eget projekt
På vores kurser er tilgangen praktisk orienteret. Vi skaber et innovationsværksted, hvor du får mulighed for at arbejde med metoder, som tager udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, du møder. Som kursist medbringer du derfor dit eget projekt, som du udvikler undervejs. På hvert modul får du mulighed for at afprøve konkrete metoder, der bringer dit projekt i nye retninger.


Hvem kan deltage?
Vores forløb er for alle, der arbejder med projektudvikling i Københavns Kommune. Du skal  deltage sammen med en kollega, og I vil sammen støtte hinanden i processen med at udfordre, udvikle og integrere de nye metoder og arbejdsgange i jeres hverdag. På første og sidste modul deltager jeres leder også.


Tilmelding:
Innovationshuset afholdes to gange om året – efterår og forår. Du kan tilmelde dig via Plan2Learn.

Yderligere skræddersyer vi kurser og undervisning til afdelinger og teams efter ønske. Kontakt os for mere information herom.


Datoer:
Modul 1: Projektdesign, 23. & 24. oktober 2018 kl. 9-16
Modul 2: Designtænkning, 28. & 29. november 2018 kl. 9-16
Modul 3: Samskabelse og partnerskabsudvikling, 20. & 21. februar 2019 kl. 9-16
Modul 4: Gevinstrealisering, 6. & 7. marts 2019 kl. 9-16
Afslutningsdag: 21. marts 2019 kl. 9-12


De enkelte moduler

Vores faste forløb består af fire undervisningsmoduler.

1: Projektdesign
Vi ser på, hvordan projektarbejdet kan anlægges som en innovativ proces, og på de udfordringer og potentialer, der findes, når man skal arbejde med innovation inden for Københavns kommune.

2: Designtænkning
Du stifter bekendtskab med praktiske metoder i en struktureret kreativ proces, som kan bruges til at undersøge menneskers behov og omsætte idéer til prototyper og test.

3: Samskabelse og partnerskabsudvikling
Vi designer dit projekts forretningsmodel, og samtidig ser vi på, hvordan du kan inddrage din egen organisation eller forme partnerskaber med private virksomheder og andre organisationer.

4: Gevinstrealisering
Her ser vi på, hvordan løsningen kan leve videre ude i virkeligheden. Vi arbejder praktisk med teorier og metoder inden for forandringsledelse og fokuserer på, at du succesfuldt kan implementere din løsning, så den skaber værdi.

For mere information
Kontakt Fridda Flensted-Jensen på 26821773 eller innovationshuset@okf.kk.dk