Menu

Spil optimerer institutionernes brug af KbhBarn

Projektets titel:
Viden i spil

Projektet er udført i 2017 i samarbejde mellem:
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Innovationshuset

Vil du vide mere?
Kontakt Tina Dueholm Jespersen fra Innovationshuset eller Sisse Trolle Laiq fra BUF

Hvordan kan vi forankre KbhBarn i den enkelte institution og understøtte, at de får mest muligt ud af systemet i hverdagen?

Det kræver ekstra ressourcer at tage KBHBarn i brug i hverdagen
KbhBarn er et system til alle daginstitutioner, der har til formål at understøtte hverdagen og den pædagogiske praksis. Det er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens satsning “Digital daginstitution” og kan bl.a. bruges til at dele viden og billeder fra hverdagen og oprette interesse- og fagfællesskaber. Men to tredjedele af institutionerne bruger ikke systemet optimalt. Det skyldes bl.a., at mange føler sig overvældede af at skulle tage det nye system i brug, og at det er svært at finde ressourcerne, uden at det går ud over kerneopgaven. For at understøtte, at KbhBarn bliver taget i brug på den bedste måde i institutionerne, indgik Børne- og Ungdomsforvaltningen derfor et samarbejde med Innovationshus- et om at udvikle et spil, der kan klæde institutionerne på til at bruge systemet i deres hverdag.

Udvikling af spil, tests og tilpasning
Projektet blev gennemført i et tæt samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Innovationshuset, hvor der blev taget højde for både faglige aspekter og designaspekter. Det ledte til udarbejdelsen af en prototype på et spil, som er blevet testet med ledere på tværs af daginstitutioner, såkaldte klyngeledelser, og med udvalg fra både de enkelte institutioner og klyngeudvalg. Ud fra deres feedback er spillet sidenhen blevet tilpasset og produceret i 100 færdige eksemplarer, som vil blive distribueret til institutionerne.

Det kom der ud af det

  • Et spil, der faciliterer, at man i løbet af to timer kan kortlægge en udfordring, idégenerere og nå frem til en løsning, som involverer KbhBarn. Spillet kan bruges gentagne gange, f.eks. når nye tiltag skal implementeres. Det muliggør, at institutionerne kan tage KbhBarns funktioner i brug skridt for skridt.
  • En faktabog, som hører til spillet, og som lærer medarbejderne om systemets funktioner, bl.a. hvordan de kan opnå et bedre samarbejde og en papirløs hverdag med KbhBarn.

Andre løsninger