Menu

Sund og involverende mad i københavnske institutioner

Projektets titel:
Fremtidens Institutionskøkken

Projektet er udført i 2017 i samarbejde mellem:
Byggeri København, Børne- og Ungdoms-forvaltningen og Innovationshuset

Vil du vide mere?
Kontakt Karen Møller fra Innovationshuset eller Lene Solvang Jensen fra ByK

Hvordan kan vi skabe bedre og billigere institutionskøkkener, der muliggør en god og involverende madkultur?

Billigere og bedre køkkener, der understøtter maddannelsen hos børn
Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker i fremtiden at skabe køkkener i daginstitutionerne, hvor børnene kan deltage i madlavningen og få styrket deres maddannelse. Samtidig oplever Byggeri København, at omkostningerne ved at bygge institutionskøkkener ofte er for høje, og at arbejdsgange og kvalitet i køkkenerne ikke lever op til forventningerne. Derfor gik Byggeri København og Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Innovationshuset om at undersøge, hvordan man kan arbejde strategisk med at sikre bedre byggeprocesser, hvor brugernes behov og ønsker spiller en central rolle. Målet er i fællesskab at skabe billigere og bedre køkkener, der understøtter maddannelsen hos børnene.

Behovsafdækning, idéudvikling og tests af fremtidens køkkener
Innovationshuset lavede feltarbejde på en række udvalgte daginstitutioner, hvor bl.a. køkkenernes inventar og indretning blev undersøgt. Samtidig interviewede vi medarbejdere fra Byggeri København og ledere og medarbejdere i institutionerne om deres udfordringer. Hertil lavede vi en interessent- analyse, og markedets bedste løsninger i forhold til køkkendesign og madkultur blev afdækket. På baggrund heraf udviklede Innovationshuset forskellige procesværktøjer, som blev testet på en workshop i fællesskab med pædagoger, køkkenpersonale, private virksomheder m.fl. Deltagerne arbejdede med fysiske modeller af køkkener i 1:1, som muliggjorde, at interessenterne kunne opnå en fælles forståelse, og at de kunne teste de fysiske modeller i forhold til, hvordan man kan skabe en god madkultur og bedre arbejdsgange.

Det kom der ud af det

  • Tre forskellige procesværkstøjer, som fremover skal bruges til at understøtte den traditionelle byggeproces ved at give anledning til at involvere alle interessenter - ledere, køkkenpersonale, pædagoger, arkitekter, leverandører m.fl. Samtidig muliggør de, at løsninger kan testes hurtigt og billigt.
  • En guide med fælles retningslinjer for, hvordan man bygger køkkener, herunder hvordan man håndterer materialevalg, belysning m.m.

Andre løsninger