Menu

Artikel

Innovation gennem partnerskaber

Hvad kan partnerskabet til forskel fra tidligere samarbejdsformer? Og hvordan kan innovation gennem partnerskaber være med til at styrke forandringsprocesser og skabe nye løsninger til gavn for københavnerne?

I Børne- og ungdomsforvaltningen (BUF), Koncernservice (KS) og Byggeri København (ByK) har man valgt at arbejde med innovation i et partnerskab med Innovationshuset, og dermed har man for alvor inviteret innovationen helt ind i organisationen. Vi har derfor taget en snak med de tre steder for finde ud af, hvordan det at arbejde med innovation i et partnerskab kan skabe bedre gevinster og større værdi i fremtiden.

Innovation gennem partnerskaber leder til smarte investeringer
Spørger man Anja Alstrøm, der er innovationspartner i KS, hvorfor det er vigtigt at få innovationsværktøjerne med om bord, er svaret klart – det vil kunne bane vejen for fremtidens smarte investeringer:
I partnerskabet mødes forskellige fagligheder, som sammen sætter fokus på udviklingen af helhedsorienterede løsninger i kommunen. Partnerskabet giver nye metoder og et nyt sprog til arbejdet med at udvikle nye løsninger, der tager afsæt i brugernes behov – og dét tror vi på, kan være med til at skabe fremtidens smarte investeringer.

Ifølge hende er det essentielt, at innovationen med et partnerskab tænkes ind i et langsigtet strategisk perspektiv:

Det langvarige samarbejde i et partnerskab giver mulighed for at tænke samarbejdet strategisk ind med et langt perspektiv, hvor man kan genbruge og skabe noget synergi i det, man gør.” Denne tilgang deles af Rasmus Brandt Lassen, der er byggechef i Københavns Byggeri – for ham er målet med et langvarigt partnerskab ligeledes at tænke innovationen ind på et strategisk plan i organisationen:

Vi bygger rigtig mange byggerier, som skal levere den samme funktionalitet. F.eks. skal vi bygge op imod 400 daginstitutionsgrupper over de næste 10 år. Det lægger en stor forpligtigelse på os til at blive dygtigere hver gang. Derfor kan vi på nogle områder se, at der er behov for ikke bare at kigge på, hvordan man laver innovation nede i det enkelte projekt, men at man også anlægger et porteføljeperspektiv.

Innovationen skal bo der, hvor den skaber værdi
Rasmus Brandt Lassen understreger, at man i Byggeri København er særligt interesseret i at sætte brugernes viden, tanker og behov i centrum, og at det er her, man ser, at innovationsværktøjerne kan inddrages – en tankegang, der gør sig gældende alle tre steder, hvor man ser frem til at bruge Innovationshuset som et kompetencehus, hvorfra man kan lære forskellige metoder. Nina Hemmersam, der er kontorchef i BUF, fortæller følgende om, hvordan man vil bruge innovationsværktøjerne i partnerskabet:

Helt konkret ønsker vi at se på, hvordan man gennemfører god inddragelse af nogle folk i bestemte processer, eller hvordan vi kan bruge prototypemetoden til at teste og generere idéer til f.eks. at skabe effektiviseringer – eller hvordan man kan bruge den antropologiske tilgang, der ligger i innovationsarbejdet, til at gå på opdagelse i de fysiske rammer, man har, for at se, hvad det er for nogle udfordringer og muligheder, der gemmer sig der.

Ved at arbejde med innovation i et partnerskab er det planen, at medarbejderne i forvaltningerne skal uddannes i de forskellige innovationsmetoder, således at innovationen kommer til at bo der, hvor den skal skabe værdi. På den måde er man i Københavns Kommune med til at støtte op om en stigende global tendens, som foregår både i det offentlige og det private – nemlig at innovation ikke er noget, der hyres ind via eksterne bureauer, men at det forankres internt i selve organisationen som et ledelsesværktøj, når der skal skabes forandringer. Og det giver god mening, for ifølge centerchef Søren Ahrensberg fra KS er designmetoder koblet med forretningsforståelse afgørende for at skabe nye, fremtidige løsninger, der betaler sig:

Med de styringsmodeller, man arbejder med inden for innovation, kan vi løse det, man i gamle dage kaldte for det ”afsætningsøkonomiske problem” – altså det, at der er nogen, der ikke køber vores varer. Med de her modeller finder vi ud af, hvem de er, hvorfor de ikke køber dem, og hvad der kan få dem til det. Med en klassisk styringsmodel vil man blot bede brugerne om at ”købe” løsninger, der matcher reglerne, men her arbejder vi i stedet med at forstå behovet og finde en innovativ løsning, som matcher efterspørgslen.

Partnerskabet bryder med det typiske kunde-leverandør-forhold
Spørger man i de tre forvaltninger, hvorfor netop partnerskabet er vejen til at sikre bedre processer og smartere løsninger i fremtiden, handler det i første omgang om, at denne samarbejdsform kan noget mere end det typiske kunde-leverandør-forhold, hvor man ofte er bundet i et ufleksibelt kontraktforhold. I stedet handler partnerskabet om den fælles vision – om, at man får øje på, at man kan løse opgaverne bedre sammen end hver for sig:

I forhold til hele samarbejdet med Innovationshuset, så synes jeg, at vi kommer ud af det, som godt kan blive lidt et kunde-leverandørforhold. Altså at vi bestiller en ydelse hos Innovationshuset, og så leverer de til os. I stedet kommer vi ind i en arbejdsform, hvor vi er fælles om at gøre det, vi gør,” fortæller Nina Hemmersam og uddyber:

Der ligger en styrke i partnerskaberne i hele den proces, som ligger op imod at indlede et partnerskab, og som jo handler om, at man får øje på, hvad det er, vi er bedre til, hvis vi gør det sammen, end hvis vi gør det hver for sig. Det er hele nøglen i det her,” fortæller Nina Hemmersam.

Også ifølge Rasmus Brandt Lassen er den fælles vision udgangspunktet, men den kan ikke stå alene – man må nemlig samtidig indse, at vejen til at opnå større gevinster i ens projekter kun kan muliggøres ved, at samarbejdet strækker sig over lang tid:

Et partnerskab er et langt, sejt træk, hvor man kontinuerligt interesserer sig for at skabe win-win-løsninger for hinanden. Og det vil sige, at man går fra at være i en eksekveringskultur til at være i en eksekverings og læringskultur, hvor man hele tiden siger: vi skal både lave det, vi laver, men vi skal også lære af det, vi laver, sådan at vi kan lave det endnu smartere næste gang.

Partnerskaber er med til at opbygge en fælles viden i Københavns Kommune
Derfor handler det også alle tre steder om, at man sammen med Innovationshuset kan være med til at opbygge en stor fælles viden, som via Innovationshuset kan gå på tværs i kommunen. Det vil være med til at styrke processerne, idet man i de enkelte forvaltninger bliver mere opmærksom på, hvad der foregår andre steder og kan tage ved lære af det:

Det betyder noget for os, at sådan et sted som Innovationshuset skal man jo ikke starte forfra med at forstå Børne- og Ungdomsforvaltningen eller vores samarbejdsrelationer til de andre forvaltninger – altså at der kommer nogle, der grundlæggende set kender til den virkelighed, vi skal agere i,” forklarer Nina Hemmersam.

Med partnerskaberne er man dermed på alle måder med til at understrege, hvordan man er klar til at gå sammen om at skabe fremtidens løsninger. Ligeledes understreger tendensen til at inddrage innovation gennem partnerskaber, at man i Københavns Kommune i stigende grad har fokus på, at vejen til at skabe de smarte løsninger går omkring brugerne, der ved hjælp af innovationsmetoder skal inddrages i langt højere grad.

Innovationshuset
Københavns Kommune
Halmtorvet 27
1700 København V
+45 3066 4709

E-mail:
Skriv endelig til os via formularen, eller send en e-mail til:
innovationshuset@okf.kk.dk

Social:
Følg os på de sociale medier: