Menu

Ingen sektor kan skabe fremtidens løsninger alene

Innovationen skal ud at leve der, hvor den skal skabe værdi. Derfor er Innovationshuset et kompetencehus, der arbejder på tværs af Københavns Kommune med at engagere og forbinde de medarbejdere, der til daglig skal møde borgerne med nye og bedre løsninger.

Innovationshuset består af et antal faste medarbejdere med en bred viden om innovation og faglige kompetencer inden for områder som bæredygtighed, psykologi, designtænkning m.m. Når medarbejdere fra Københavns Kommune mødes om at udvikle deres projekter i Innovationshuset, stiller vi denne viden til rådighed og hjælper med at facilitere processer, hvor brugeren er i centrum fra start til slut.

Sådan er Innovationshuset organiseret på tværs
Organisatorisk hører Innovationshuset under Kultur- og Fritidsforvaltningen, men i dagligdagen arbejder vi på tværs. Vi har en innovationspartner fra hver af de syv forvaltninger i Københavns Kommune tilknyttet, der bidrager aktivt til at udbrede kendskabet til innovationsværktøjer ude i de enkelte forvaltninger. Innovationspartneren tilbringer en dag om ugen i Innovationshuset og er fast kontaktperson for alle i forvaltningen, der ønsker at få faciliteret projekter eller få kompetencer inden for innovation.

Hertil danner Innovationshuset rammerne omkring, at medarbejdere i kommunen mødes i innovationsnetværk, hvor de kan dele deres viden om det praktiske arbejde med innovationsmetoder i Københavns Kommune. Det skaber grobund for, at viden om innovation spredes fra medarbejder til medarbejder, og at vi opnår en fælles viden, der kommer alle til gavn i arbejdet med at udvikle de bedste og mest fremtidssikre løsninger.

Til sidst engagerer huset den øverste ledelse i Københavns Kommune. Vi har en styregruppe med en direktør fra hver af kommunens syv forvaltninger, som arbejder sammen om at lede strategisk innovation på tværs.

Samlet set ønsker vi at understøtte, at vi i Københavns Kommune har blik for potentialerne i at arbejde sammen på tværs, og at vi får skabt en innovationskultur i hele vores organisation.

Du kan finde din innovationspartner her.

Vi forbinder Københavns Kommune med omverden
Samtidig med at vi arbejder på tværs af Københavns Kommune, involverer vi borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer direkte i udviklingsarbejdet. Det gør vi ved at forme partnerskaber.

Vi inviterer borgerne ind, når vi skal udvikle nye løsninger, og lader dem vise os vejen til, hvordan vi bedst kan møde deres behov. Og vi inviterer virksomhederne til at udvikle deres løsninger med os frem for til os.

Vil du være med?

Vi er altid interesserede i nye samarbejder.

Arbejder du for en organisation eller virksomhed, og kan du se et potentiale i at blive involveret direkte i et af vores projekter? Eller er du forsker eller studerende, og er den nyeste viden inden for dit felt relevant for Innovationshusets arbejde? Så vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt os, så inviterer vi på en kop kaffe og en uforpligtende snak.

Henrik Christoffersen, chef for Innovationshuset
Tlf.: 25 11 82 00
e-mail: j752@okf.kk.dk

Læs om, hvordan andre har samarbejdet med os.